Resultat

Publikationer och projekt är Policylabbet Granits huvudsakliga produkt. Arbetet med att ta fram publikationer och genomföra projekt startar genom ett gemensamt möte för idéutveckling. Mindre arbetsgrupper förkovrar sig i ämnen och tar fram ett utkast på publikation. Publikationerna är förankrade i relevant litteratur på området, faktabaserade och inkluderar perspektiv från de som direkt berörs. Lika viktigt är att de medverkandes erfarenheter reflekteras och att nya idéer vågar testas.

Policylabbet Granits första publikationer och projekt kommer vara tillgängliga under sommaren 2022.

100 Åländska Kvinnor

100 Åländska Kvinnor är en databas med syfte att öka jämställt beslutsfattande och inflytande på Åland. Genom databasen kan kvinnor med koppling till Åland registrera sin kompetens. Företag, eventsarrangörer, media eller beslutsfattare kan i databasen söka efter en expert för det aktuella tillfället. Att registrera sig eller använda databasen är kostnadsfritt.

Här hittar du databasen.