Om oss

Policylabbets Granits särdrag kommer från vår strävan efter mångfald – i form av erfarenheter, nätverk och bostadsort. Vi är övertygade om att ålänningars erfarenheter från andra länder behövs i debatten. Vi erbjuder dem ett konkret sätt att vara delaktiga.

 

 

Vad är ett policylabb?

Konceptet policylabb är idag etablerat och innebär ett arbetssätt för att utveckla regelverk som stimulerar innovation. En viktig grund i ett policylabb är förmågan att våga experimentera med användaren i centrum. Innovation kräver utrymme att få misslyckas, vilket är en utmaning inom både offentliga och privata sektorn. Policylabbet Granits grundare har länge funderat på hur ett sådant utrymme kan skapas och lösningen blev en ideell förening i form av ett policylabb. I Finland finns flera typer av policylabb men inget med särskilt fokus på Åland eller det svenska språket i Finland.

 

Bakgrund

Idén till Policylabbet Granit föddes i Belgien när Julia Lindholm, Sunniva Hansson och Sandra Boström sommaren 2021 gjorde slag i saken och bilda Policylabbet Granit.

Åland har en rörlig befolkning. En stor del av de åländska ungdomarna utbildar sig och inleder sitt arbetsliv i andra länder. Återvändande, eller nyinflyttade, ålänningar har kunskap och nätverk med sig som gynnar självstyrelsen och samhällets konkurrenskraft. Vi är ett forum för ålänningar som vill vara delaktiga i samhällsutvecklingen på Åland men som av olika anledningar inte väljer de etablerade samhällspåverkande vägarna som partipolitik eller föreningsliv.

 

Hur vi jobbar

Policylabbet Granits särdrag kommer från mångfalden bland de medverkande och arbetet drivs av de medverkandes intressen och kompetenser. De medverkande strukturerar sitt arbete kring produktion av publikationer eller projekt. Policylabbet Granit är öppet för alla ålänningar och vi söker goda idéer från alla håll. Varje som vill vara med och jobba med oss kan presentera flera idéer, och de idéer som gruppen anser är både intressanta och genomförbara realiseras av mindre arbetsgrupper i form av en publikation eller projekt. Policylabbet Granit kan även arrangera seminarier, erbjuder nätverk och genomför utbildningar. Varje publikation eller projekt är undertecknat av de medförfattare eller projektansvariga som lagt ned jobbet och tagit fram rekommendationerna eller projekten. Dessa bär ansvaret för rekommendationer och projekt. Publikationer och projekt är emellertid alltid resultatet av gruppens gemensamma arbete, där andra medverkande deltar konstruktivt i hela processen - från idéutveckling till faktagranskning.

Svenska kulturfonden
Verksamhetsbidrag 2021-2022